Wat doe ik?

Ik ( Ineke Gaillard) ben een Remedial Teacher met 30 jaar onderwijservaring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ik zet momenteel mijn kennis en kunde om in mijn particuliere praktijk. Ik wil hulp bieden aan leerlingen met zowel leer- als gedragsproblemen.

Ik begeleid uw kind bij:

  • dyslexie (cursus gevolgd: “Taal in blokjes”)
  • dyscalculie (cursus “Met Sprongen Vooruit” gevolgd voor groep 3 t/m 6, voor hulp bij ernstige rekenproblemen)
  • beelddenken (cursus gevolgd: “Ik leer anders”)
  • faalangst training
  • gedragsproblemen
  • verbeteren van de werkhouding
  • voorbereiding op de citotoets
  • de overstap naar het voortgezet onderwijs
  • de eerste twee, drie leerjaren in het voortgezet onderwijs

Ik geef basiscursussen Nederlands aan (hoogopgeleide) anderstaligen.

Met individuele hulp en de juiste begeleiding kunnen bovenstaande problemen vaak opgelost worden. Ik lever maatwerk om de problemen van uw kind op te lossen.